Ο νερόμυλος της Παλιάς Καβάλας

Στο ρέμα της Παλαιάς Καβάλας λειτουργούσαν κατά το παρελθόν 13 υδρόμυλοι, και τρείς νεροτριβές. Σήμερα δυστυχώς σώζονται ελάχιστοι από αυτούς, οι περισσότεροι είναι ερειπωμένοι, καταστραμμένοι και καλυμμένοι με πυκνή βλάστηση. Ο τελευταίος μύλος του χωριού λειτούργησε έως τις αρχές της δεκαετίας του ’70.

Η ύπαρξη αυτών των νερόμυλων αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου ζωής των κατοίκων του χωριού κατά το πρόσφατο παρελθόν και μέρος της οικονομικής τους δραστηριότητος. Μέσα από τα ερείπια αυτών, αναδεικνύονται σημαντικά στοιχεία της παράδοσης αλλά και της ιστορίας της Παλιάς Καβάλας. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτοί οι νερόμυλοι τροφοδοτούσαν με αλεύρι την ευρύτερη περιοχή της Καβάλας ακόμη και την περίοδο της Βουλγαρικής κατοχής, όταν οι ντόπιοι μυλωνάδες, με κίνδυνο της ζωής τους εργαζόταν κρυφά τις νύχτες για να παράγουν λίγο αλεύρι.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παλιάς Καβάλας δεν θα μπορούσε να μείνει απαθής στην εγκατάλειψη και στην παραμέληση αυτών των νερόμυλων. Με πρωτοβουλία των μελών του, ξεκίνησε το 2008 η αναπαλαίωση και συντήρηση ενός εξ αυτών. Διασώθηκε και συντηρήθηκε μέρος του παλιού εξοπλισμού, καθώς επίσης τοποθετήθηκε καινούργιος όπου χρειάστηκε, όπως μυλόπετρες, βαράρι και άλλα εξαρτήματα.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top