Αίτηση Εθελοντή

Στην παρακάτω φόρμα μπορείτε να δηλώσετε την επιθυμία σας να συμετάσχετε στο 11o WoodWaterWild Festival στην Παλιά Καβάλα ως εθελοντές..
Η συμβολή των εθελοντών στην πραγματοποίηση και την επιτυχία του festival είναι ανεκτίμητη.

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Ατομικά Στοιχεία Αιτούντος

Τομέας Δράσεων που μπορώ να προσφέρω εθελοντική εργασία

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top