Οψόμεθα εις Φιλίππους

 

Χορηγός Επικοινωνίας:

Οψόμεθα εις Φιλίππους

Είδος:

Επιστημονική Ομάδα

Πληροφορίες:

facebook page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ομάδα επιστημόνων “Οψόμεθα εις Φιλίππους” αποτελείται απο νέους και παλαιότερους επιστήμονες με ενασχόληση σε διαφορετικά πεδία ενδιαφέροντος όπως ο τουρισμός, διαχείριση πολιτισμού, αρχιτεκτονική, γεωπονία, αγροτική παραγωγή, υδραυλική μηχανική, οικονομικά, αρχαιολογία, μουσειολογία, γεωλογία.

Όραμα της ομάδας επιστημόνων είναι: “Η συσπείρωση νέων και εμπειρότερων επιστημόνων και ενεργών πολιτών, για τη δημιουργία και υλοποίηση ενός πρότυπου Ολιστικού Μοντέλου Ανάπτυξης, το οποίο θα μετατρέψει το πανάρχαιο φυσικό αγροτο-πολιτιστικό περιβάλλον μεγάλης ιστορικής και εθνικής σημασίας της κοιλάδας των Φιλίππων, σε ένα προορισμό Αριστείας με παγκόσμια ακτινοβολία Πάρκο Φιλίππων.

Στόχοι της ομάδας επιστημόνων είναι:
1. Η δημιουργία ενός πρότυπου Ολιστικού Μοντέλου Ανάπτυξης, το οποίο θα κινητοποιεί τους ανθρώπινους πόρους, θα αναγνωρίζει, θα αξιοποιεί και θα προωθεί τον πλούσιο περιβαλλοντικό, αγροτικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής της πεδιάδας των Φιλίππων (Τενάγειες και Παρατενάγειες περιοχές)

2. Η μετατροπή του πανάρχαιου φυσικού αγροτο-πολιτιστικού περιβάλλοντος μεγάλης ιστορικής και εθνικής σημασίας της πεδιάδας των Φιλίππων (Τενάγειες και Παρατενάγειες περιοχές), σε ένα προορισμό Αριστείας όπως ορίζεται από την Ε.Ε με παγκόσμια ακτινοβολία. Ο Ευρωπαϊκός προορισμός Αριστείας έχει βασικούς στόχους τόσο την ανάδειξη των αξιών, της ποικιλομορφίας και των κοινών χαρακτηριστικών ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών όσο και την προβολή προορισμών όπου η τουριστική ανάπτυξη επιδιώκεται με τρόπο τέτοιο, ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και περιβαλλοντική ισορροπία.