Το Κάστρο

Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος "Το Κάστρο"

Ο εξωραϊστικός πολιτιστικος σύλλογος Παναγίας "το κάστρο", ιδρύθηκε το έτος 2000.

Σκοπός του συλλόγου είναι η ανυψωση του πνευματικού,ηθικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών, η προστασία του περιβάλλοντος και η συμβολή στην αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων και γενικότερων θεμάτων της χερσονήσου της Παναγίας.

Στο πλαίσιο του wood water wild, θα συμμετέχει σε σταθμό τροφοδοσίας και υδροδοασίας του αγώνα ο "δρόμος του νερού"