Σύλλογος Παλιάς Καβάλας

Σύλλογος Παλιάς Καβάλας TrailRun

Ο Σύλλογος Παλιάς Καβάλας ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2001 από μια παρέα νέων ανθρώπων με σκοπό τη μελέτη, τη μετάδοση, την αναβίωση ηθών και εθίμων, την ανάδειξη της ιστορίας και της παράδοσης του  τόπου, καθώς επίσης την ανάδειξη και προβολή του φυσικού κάλλους της ευρύτερης περιοχής. Ο Σύλλογος μαζί με το Δήμο Φιλίππων ήταν ο βασικός συνδιοργανωτής του WoodWaterWild festival. Μετά την ενσωμάτωση του Δήμου Φιλίππων στο Δήμο Καβάλας, τη διοργάνωση του φεστιβάλ ανέλαβε ο Σύλλογος της Παλιάς Καβάλας, με βασικούς υποστηρικτές το Δήμο Καβάλας, τη Δημοφέλεια και την Αντιπεριφέρεια Καβάλας.

Στο πλαίσιο του WoodWaterWild festival ο σύλλογος Παλιάς Καβάλας - πέραν των άλλων δράσεων - θα οργανώσει και τον ορεινό αγώνα δρόμου «ο δρόμος του νερού» 20 χλμ, τη Κυριακή 18 Ιουνίου με εκκίνηση την πλατεία Καβάλας στις 09.00 π.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τη προκήρυξη του αγώνα.