ΚΠΕ Φιλίππων

ΚΠΕ - Πεζοπορία στο Περιβαλλοντικό μονοπάτι

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Φιλίππων είναι µια εκπαιδευτική µονάδα που στοχεύει στο να αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι νέες γνώσεις, δεξιότητες και συµπεριφορές, καθώς και να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική ανάπτυξη. Αυτό επιτυγχάνεται µε την υλοποίηση µονοήµερων και πολυήµερων εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραµµάτων για σχολεία Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και µε επιμορφωτικά σεµινάρια εκπαιδευτικών και ενηλίκων.

Το Κυριαή 18Ιουνίου, to ΚΠΕ θα διοργανώσει στο πλαίσιο του WoodWaterWild festival, μια μαγευτική πεζοπορία στο Δρόμο του Νερού.

  • Σημείο συνάντησης/έναρξης πεζοπορίας: η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου Καβάλας στις 8.30
  • Σημείο αναχώρησης/επιστροφή με λεοφωρείο για Καβάλα: ο  Νερόμυλος Παλιάς Καβάλας στις   15.30